Shërbimet tona

Energji dhe Shërbime

Zyra jonë ofron ndihmë ligjore për shoqëritë vendase dhe ndërkombëtare që operojnë në sektorin e energjisë dhe shërbimeve si furnizues, blerës, tregtarë, huadhënës ose pronarë të rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes.

Zyra ofron këshilla për aspektet juridike të zinxhirit të plotë të furnizimit (në rrjedhën e sipërme dhe në rrjedhën e poshtme) të produkteve të papërpunuara dhe të rafinuara, gazit, gjenerimit të energjisë, transmetimit dhe shpërndarjes, dhe trajtimit dhe shpërndarjes së ujit.

Për më tepër, zyra ofron këshilla për marrëveshjet e koncesionit, marrëveshjet e hidrokarbureve, marrëveshjet farmout, çështjet rregullatore dhe të pajtueshmërisë, si dhe mbështetje dhe ndihmë për ndërlidhje efektive me agjencitë qeveritare të shtetit, duke përfshirë hartimin e marrëveshjeve specifike për dhe me kontraktorët / nënkontraktorët.

Zyra jonë gjithashtu kryen procedura për të marrë koncesione, leje eksplorimi dhe shfrytëzimi, si dhe për përfundimin e marrëveshjeve të shpërndarjes dhe furnizimit.

Keni nevojë për ndihmë ligjore?

Na Kontaktoni
+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.