Shërbimet tona

Mbrojtja e të Dhënave Personale

Zyra jonë siguron ndihmë ligjore në çështjet që lidhen, por pa u kufizuar, në përpunimin e të dhënave personale dhe sensitive (p.sh. mbledhjen, ruajtjen, shkatërrimin dhe transmetimin), çështjet e transferimit ndërkufitar, të drejtat e subjektit të të dhënave, detyrat dhe përgjegjësitë e kontrolluesve/përpunuesve të të dhënave, si dhe këshilla të përgjithshme për klientët në lidhje me procedurat e njoftimit/aplikimit për autorizim.

Keni nevojë për ndihmë ligjore?

Na Kontaktoni
+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.