Shërbimet tona

Ligji për Komunikimet Elektronike dhe Mediat

Zyra jonë ofron ndihmë ligjore për operatorët e rinj hyrës, që veprojnë për operatorët mobil dhe fiks (përfshirë operatorët rurale dhe ofruesit e shërbimeve të internetit), ndërtuesit e infrastrukturës dhe rishitësit.

Për më tepër, zyra ofron asistencë ligjore në projektet e telekomunikacionit, përfshirë çështjet e licencimit dhe ato rregullatore, ndërtimin e rrjetit, dhe çështje të ndryshme kontraktuale, si dhe këshillon për respektimin e legjislacionit të komunikimeve elektronike.

Në fushën e medias, zyra ndihmon dhe këshillon klientët në fillimin dhe zhvillimin e sipërmarrjeve që lidhen me argëtimin dhe median, si dhe në negociimin e marrëveshjeve kontraktuale dhe financiare.

Keni nevojë për ndihmë ligjore?

Na Kontaktoni
+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.