Shërbimet tona

E Drejta e Konkurrencës

Zyra jonë ofron këshilla gjithëpërfshirëse për të gjitha çështjet e ligjit të konkurrencës, përfshirë, por pa u kufizuar në, bashkime dhe blerje, marrëveshje që kanë efekt mbi konkurrencën, sipërmarrjet e përbashkëta dhe ndërmarrjet dominuese, kartelet, dominancën abuzive, ndihmën shtetërore, njoftimin dhe lejimin e përqendrimeve, hetimet sektoriale dhe përfaqësimin e klientëve në hetime nga autoriteti përkatës.

Zyra u ofron këshilla klientëve ndërkombëtarë dhe vendas për çështjet antitrust dhe antidumping, duke i ndihmuar ata të identifikojnë dhe të respektojnë kornizën përkatëse ligjore dhe rregullatore që ndikon në aktivitetet e tyre.

Keni nevojë për ndihmë ligjore?

Na Kontaktoni
+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.