Shërbimet tona

E Dreja Tregtare

Zyra jonë ofron një gamë të gjerë shërbimesh ligjore ndaj shoqërive vendase dhe ndërkombëtare për çështje të ndryshme, përfshirë transaksionet e kapitalit të sipërmarrjes, bashkimet dhe blerjet, spin-off dhe ristrukturimet e shoqërive. Për më tepër, zyra jonë kryen analizën e kujdesit të duhur ligjor dhe harton marrëveshje tregtare, duke përfshirë termat dhe kushtet për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe ato që lidhen me sipërmarrjet e përbashkëta, agjencinë, shpërndarjen dhe bashkëpunimin.

Zyra këshillon ndërmarrjet vendase dhe ndërkombëtare për strukturat dhe rregulloret e korporatave, përfshirë krijimin e shoqërisë, marrëveshjet e aksionarëve apo ortakëve, të drejtat e aksionarëve të pakicave, detyrat dhe pëgjegjësitë e administratorëve, si dhe ristrukturimin e shoqërive me vështirësi financiare.

Keni nevojë për ndihmë ligjore?

Na Kontaktoni
+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.