Anëtarët tanë

Z. Eno Muja
Partner

Avatar

Z. Eno Muja është partner në zyrën ligjore Muja Law.


Fushat kryesore të praktikës së Z. Muja janë e drejta private, dëmshpërblimet, e drejta e biznesit, ligji i punës dhe legjislacioni administrativ. Gjithashtu, ai ka mbuluar fusha të së drejtës lidhur me pronësinë industriale, mbrojtjen e të dhënave personale dhe konkurrencën.


Z. Muja përfaqëson klientë ndërkombëtare dhe vendas në gjykatat e rretheve, gjykatat e apelit dhe Gjykatën e Lartë, në çështje që lidhen me pasuritë e paluajtshme, ligjin e punës dhe mosmarrëveshje të tjera kontraktore dhe tregtare.


Z. Muja është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe ka marrë gradën Master Shkencor në të Drejtë Private ne vitin 2014. Më pas, Z. Muja vijoi studimet në Master Profesional në të Drejtë Biznesi të Bashkimit Europian, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Ai ka qenë anëtar i Dhomës Kombëtare Shqiptare të Avokatisë që nga viti 2015.


Z. Muja flet rrjedhshëm Anglisht, Italisht, Frëngjisht, si dhe komunikon pak Gjermanisht.

Adresa

Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057,
Tirana, Albania

Telefon

+355 69 28 28 562

Social

+355 69 28 28 562 [email protected]
Rr. “Ibrahim Tukiqi”, Nr.2, 1057, Tirana, Albania E Hënë - E Premte: 9:00 me 18:00

Na shkruani pyetjet tuaja dhe konsulentët tanë do ju kontaktojnë sa më parë

Kërkesa juaj u dërgua me sukses. Ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt.